Państwa Miasta

Simplicity Games

Word

com.simplicity.panstwa_miasta

Państwo i miasto na F zapewne znasz. A dinozaura, albo klub piłkarski?Zagraj w legendarną grę, od pokoleń umilającą czas znudzonym uczniom, którym zbrzydła szkoła, uziemionym w domu na czas ferii rodzeństwom, studentom na salach wykładowych, a także prawdopodobnie każdemu kogo poznałeś.Od teraz możesz zapomnieć o organizowaniu stosów papieru, tuzina długopisów, rysowaniu rozbudowanych tabel i podliczaniu punktów. Wszystko zrobi za Ciebie nasza aplikacja!Słowa musisz zgadywać w ponad 30 kategoriach, które dzięki waszej pomocy ciągle będziemy ulepszać! Są wśród nich zarówno typowe dziedziny jak nazwy państw, miast, rzek, czy stolic, jak i tytuły filmów, seriali oraz gier.Zdobywaj punkty i monety, które możesz wykorzystać na podpowiedzi w kryzysowych momentach.Przemierzaj kolejne kraje zmagając się z różnej klasy przeciwnikami, odkrywaj lokalne zabytki i poszukuj inspiracji do kolejnych słów!Zagraj z przyjaciółmi na wielu telefonach korzystając z opcji gry w pobliżu, która pozwala tworzyć pokoje widoczne dla graczy w najbliższym otoczeniu. To świetna opcja do na przykład gry na 2 osoby, albo gry na przerwę! Pamiętaj, aby włączyć nadajnik GPS! Tylko wtedy będziecie mogli rozegrać dwuosobowe gry, albo nawet większe.Impreza dopiero się zaczyna!Gdy nie masz nikogo pod ręką, możesz zmierzyć się z graczami z całego kraju w grze online!A wszystko jak zwykle w starannie przygotowanej oprawie graficznej i dźwiękowej.Gra dla dziewczyn i chłopaków, małych i dużych!Gwarancja jakości twórców Czółka i Zgadnij co to?State and town on the F probably know. A dinosaur or a football club?Play the legendary game for generations more enjoyable time students bored, sick of the school, grounded in the house at the time of holidays rodzeństwom, students to lecture halls, and probably to everyone I met.From now on you can forget about organizing stacks of paper, a dozen pens, drawing tables and complex totaling account points. Everything you do for our application!You have to guess the word in more than 30 categories, which, thanks to your help we will continually improve! Among them are the typical areas as names of countries, cities, rivers, and capitals, as well as titles of movies, TV series and games.Collect points and coins that you can use hints in moments of crisis.Fly through other countries struggling with different class opponents, explore the local sights and looking for inspiration for the next words!Play with friends on multiple phones using the game options nearby, which allows you to create rooms for the players visible in the immediate vicinity. It's a great option for the game, for example, for 2 people, or playing on the break!Be sure to turn on the GPS transmitter! Only then will you be able to play a double game, or even larger.The event has just begun!When you do not have one handy, you compete against players from all over the country in the online game!And as usual, all carefully prepared Graphically and sound.Game for girls and boys, big or small!A guarantee of quality and creators Cholka Guess what?pac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres